ETUSIVU LAJIHAKEMISTO SUURPERHOSET
Edellinen heimo - PIKKUPERHOSET - Seuraava heimo

43. Kääriäiset

Ryhmäkuvat: [Aikuiset]

Varoitus! - Lähteet - Palaute


Kääriäismäiset - Tortricoidea

43. Kääriäiset - Tortricidae

Kääriäiset - Tortricinae

 1. Paatsamanmarjakääriäinen - Spatalistis bifasciana
 2. Tammikääriäinen - Tortrix viridana
 3. Keltatammikääriäinen - Aleimma loeflingianum
 4. Orapihlajatalvikääriäinen - Acleris holmiana
 5. Vaahteratalvikääriäinen - Acleris forsskaleana
 6. Ruusutalvikääriäinen - Acleris bergmanniana
 7. Luhtatalvikääriäinen - Acleris comariana
 8. Laikkutalvikääriäinen - Acleris laterana
 9. Taigatalvikääriäinen - Acleris nigrilineana
 10. Kangastalvikääriäinen - Acleris maccana
 11. Lehtotalvikääriäinen - Acleris sparsana
 12. Verkkotalvikääriäinen - Acleris rhombana
 13. (Suom. nimi?) - Acleris effractana
 14. Koverotalvikääriäinen - Acleris emargana
 15. Heisitalvikääriäinen - Acleris schalleriana
 16. Olkitalvikääriäinen - Acleris lorquiniana
 17. Pihlajatalvikääriäinen - Acleris umbrana
 18. Nokkatalvikääriäinen - Acleris cristana
 19. Pihatalvikääriäinen - Acleris variegana
 20. Niittytalvikääriäinen - Acleris aspersana
 21. Angervotalvikääriäinen - Acleris shepherdana
 22. Tundratalvikääriäinen - Acleris arcticana
 23. Kirjotalvikääriäinen - Acleris hastiana
 24. Ruostetalvikääriäinen - Acleris hyemana
 25. Arotalvikääriäinen - Acleris scabrana
 26. Haapatalvikääriäinen - Acleris obtusana
 27. Pohjantalvikääriäinen - Acleris implexana
 28. Puistotalvikääriäinen - Acleris ferrugana
 29. Metsätalvikääriäinen - Acleris notana
 30. Jänötalvikääriäinen - Acleris logiana
 31. Jättitalvikääriäinen - Acleris roscidana
 32. Viherätalvikääriäinen - Acleris literana
 33. Harmotalvikääriäinen - Acleris lipsiana
 34. Ruskotalvikääriäinen - Acleris rufana
 35. Juolukkatalvikääriäinen - Acleris fimbriana
 36. Pujokätkökääriäinen - Phtheochroa inopiana
 37. Jalavakätkökääriäinen - Phtheochroa schreibersiana
 38. Orapaatsamakätkökääriäinen - Phtheochroa sodaliana
 39. Korukätkökääriäinen - Phtheochroa vulneratana
 40. Äkämäkätkökääriäinen - Cochylimorpha hilarana
 41. Kaunokkikätkökääriäinen - Cochylimorpha alternana
 42. Lehtokätkökääriäinen - Gynnidomorpha gilvicomana
 43. Kalliokätkökääriäinen - Gynnidomorpha curvistrigana
 44. Rantakätkökääriäinen - Gynnidomorpha manniana
 45. Kätkökääriäinen - Gynnidomorpha luridana
 46. Suolakekätkökääriäinen - Gynnidomorpha vectisana
 47. Sarpiokätkökääriäinen - Gynnidomorpha alismana
 48. Kuusiokätkökääriäinen - Gynnidomorpha minimana
 49. Turakätkökääriäinen - Gynnidomorpha permixtana
 50. Ohdakekeltakätkökääriäinen - Agapeta hamana
 51. Kaunokkikeltakätkökääriäinen - Agapeta zoegana
 52. Kangaskätkökääriäinen - Eupoecilia angustana
 53. Paatsamakätkökääriäinen - Eupoecilia ambiguella
 54. Ruusuruohokätkökääriäinen - Aethes hartmanniana
 55. Hopeakätkökääriäinen - Aethes margaritana
 56. Punakkokätkökääriäinen - Aethes deutschiana
 57. Tädykekätkökääriäinen - Aethes triangulana
 58. Katajakätkökääriäinen - Aethes rutilana
 59. Joutokätkökääriäinen - Aethes smeathmanniana
 60. Täpläkätkökääriäinen - Aethes tesserana
  (Suom. nimi?) - Aethes beatricella (2010 uusi)
 61. Porkkanakätkökääriäinen - Aethes francillana
 62. Palsternakkakätkökääriäinen - Aethes fennicana
 63. Ohdakekätkökääriäinen - Aethes cnicana
 64. Läätekätkökääriäinen - Aethes kyrkii
 65. Takiaiskätkökääriäinen - Aethes rubigana
 66. Vallikätkökääriäinen - Aethes kindermanniana
 67. Punalatvavalekääriäinen - Cochylidia rupicola
 68. Piiskukätkökääriäinen - Cochylidia subroseana
 69. Marunakätkökääriäinen - Cochylidia richteriana
 70. Pikkumarunakätkökääriäinen - Cochylidia moguntiana
 71. Kallioiskätkökääriäinen - Cochylidia heydeniana
 72. Pihakätkökääriäinen - Cochylidia implicitana
 73. Pikkukätkökääriäinen - Cochylis nana
 74. Purtojuurikätkökääriäinen - Cochylis flaviciliana
 75. Punekätkökääriäinen - Cochylis epilinana
 76. Ahokätkökääriäinen - Cochylis hybridella
 77. Keltanokätkökääriäinen - Cochylis dubitana
 78. Jaakonvillakkokätkökääriäinen - Cochylis atricapitana
 79. Kellokätkökääriäinen - Cochylis pallidana
 80. Mykerökätkökääriäinen - Cochylis posterana
 81. Karjalankätkökääriäinen - Falseuncaria degreyana
 82. Esikkokätkökääriäinen - Falseuncaria ruficiliana
 83. Tarhaharmokääriäinen - Neosphaleroptera nubilana
 84. Kevätharmokääriäinen - Doloploca punctulana
 85. Talviharmokääriäinen - Exapate congelatella
 86. Pohjantalviharmokääriäinen - Exapate bicuspidella
 87. Suoharmokääriäinen - Eana osseana
 88. Hopeaharmokääriäinen - Eana argentana
 89. Jättiharmokääriäinen - Eana penziana
 90. Sysiharmokääriäinen - Eana incanana
 91. Saviharmokääriäinen - Eana derivana
 92. Pikkuharmokääriäinen - Cnephasia incertana
 93. Niittyharmokääriäinen - Cnephasia stephensiana
 94. Karjalanharmokääriäinen - Cnephasia alticolana
 95. Harmokääriäinen - Cnephasia asseclana
 96. Ketoharmokääriäinen - Cnephasia pasiuana
 97. Tuhruharmokääriäinen - Cnephasia genitalana
 98. Isoharmokääriäinen - Cnephasia communana
 99. Täpläharmokääriäinen - Epagoge grotiana
 100. Tonttuharmokääriäinen - Paramesia gnomana
 101. Rämeharmokääriäinen - Philedone gerningana
 102. Jauhoharmokääriäinen - Capua vulgana
 103. Karvaharmokääriäinen - Philedonides lunanus
 104. Mäntyrullakääriäinen - Archips oporanus
 105. Myrttirullakääriäinen - Archips betulanus
 106. Tarharullakääriäinen - Archips podanus
 107. Orapihlajarullakääriäinen - Archips crataeganus
 108. Kirjorullakääriäinen - Archips xylosteanus
 109. Ruskorullakääriäinen - Archips rosanus
 110. Pikkurullakääriäinen - Choristoneura diversana
 111. Tammirullakääriäinen - Choristoneura hebenstreitella
 112. Lapinrullakääriäinen - Choristoneura albaniana
 113. Kangasrullakääriäinen - Argyrotaenia ljungiana
 114. Keularullakääriäinen - Ptycholoma lecheanum
 115. Kanelirullakääriäinen - Pandemis cinnamomeana
 116. Lehtorullakääriäinen - Pandemis corylana
 117. Piharullakääriäinen - Pandemis cerasana
 118. Pensasrullakääriäinen - Pandemis heparana
 119. Piennarrullakääriäinen - Pandemis dumetana
 120. Harmorullakääriäinen - Syndemis musculana
 121. Isorullakääriäinen - Lozotaenia forsterana
 122. Keltarullakääriäinen - Aphelia paleana
 123. Kalvasrullakääriäinen - Aphelia unitana
 124. Vaihtelevarullakääriäinen - Aphelia viburnana
 125. Kuusirullakääriäinen - Dichelia histrionana
 126. Taiga-/sysiaamukääriäinen - Clepsis nybomi
 127. Luuaamukääriäinen - Clepsis sp. nr. rogana
 128. Niittyaamukääriäinen - Clepsis senecionana
 129. Juova-aamukääriäinen - Clepsis rurinana
 130. Ahoaamukääriäinen - Clepsis lindebergi
 131. Taigakääriäinen - Clepsis illustrana
 132. Ruskoaamukääriäinen - Clepsis spectrana
 133. Suoaamukääriäinen - Clepsis pallidana
 134. Aroaamukääriäinen - Clepsis neglectana
 135. Tarha-aamukääriäinen - Adoxophyes orana
 136. Saarnikääriäinen - Pseudargyrotoza conwagana
 137. Lapinkeulakääriäinen - Sparganothis rubicundana
 138. Tunturikeulakääriäinen - Sparganothis praecana
 139. Iltakääriäinen - Eulia ministrana
 140. Vyökääriäiset - Chlidanotinae

 141. Valkovyökääriäinen - Olindia schumacherana
 142. Kirjokääriäiset - Olethreutinae

 143. (Suom. nimi?) - Bactra robustana
 144. (Suom. nimi?) - Bactra lancealana
 145. Saraikkokirjokääriäinen - Bactra suedana
 146. Sarakääriäinen - Bactra lacteana
 147. (Suom. nimi?) - Bactra furfurana
 148. Isokaskivarsikääriäinen - Endothenia gentianaeana
 149. Kaskivarsikääriäinen - Endothenia oblongana
 150. Kuusiovarsikääriäinen - Endothenia marginana
 151. Pähkämövarsikääriäinen - Endothenia nigricostana
 152. Luhtavarsikääriäinen - Endothenia pullana
 153. Ketovarsikääriäinen - Endothenia ericetana
 154. Niittyvarsikääriäinen - Endothenia quadrimaculana
 155. Tyräkkitarhakääriäinen - Lobesia euphorbiana
 156. Tarhakääriäinen - Lobesia reliquana
 157. Idäntarhakääriäinen - Lobesia virulenta
 158. Laukkaneilikkatarhakääriäinen - Lobesia littoralis
 159. Kalliotarhakääriäinen - Lobesia bicinctana
 160. Mykerötarhakääriäinen - Lobesia abscisana
 161. Tammikirjokääriäinen - Eudemis profundana
 162. Tuomikirjokääriäinen - Eudemis porphyrana
 163. Luhtakirjokääriäinen - Aterpia chalybeia
 164. Ahokirjokääriäinen - Selenodes karelicus
 165. Haapakirjokääriäinen - Pseudosciaphila branderiana
 166. Luumununnakääriäinen - Hedya pruniana
 167. Vaaleanunnakääriäinen - Hedya nubiferana
 168. Keltanunnakääriäinen - Hedya ochroleucana
 169. Kolmionunnakääriäinen - Hedya dimidiana
 170. Isonunnakääriäinen - Hedya salicella
 171. Pikkununnakääriäinen - Hedya atropunctana
 172. Ruskonunnakääriäinen - Orthotaenia undulana
 173. Kuusikirjokääriäinen - Pseudohermenias abietana
 174. Mäntykirjokääriäinen - Piniphila bifasciana
 175. Pajusilmukääriäinen - Apotomis semifasciana
 176. Pusikkosilmukääriäinen - Apotomis infida
 177. Puistosilmukääriäinen - Apotomis lineana
 178. Saamensilmukääriäinen - Apotomis moestana
 179. Metsäsilmukääriäinen - Apotomis turbidana
 180. Raitasilmukääriäinen - Apotomis capreana
 181. Koivunsilmukääriäinen - Apotomis betuletana
 182. Pohjankoivunsilmukääriäinen - Apotomis boreana
 183. Pihasilmukääriäinen - Apotomis sororculana
 184. Vaarasilmukääriäinen - Apotomis fraterculana
 185. Vaivaiskoivusilmukääriäinen - Apotomis lemniscatana
 186. Jänkäsilmukääriäinen - Apotomis algidana
 187. Pikkusilmukääriäinen - Apotomis sauciana
 188. Tunturisilmukääriäinen - Apotomis demissana
 189. Harmosilmukääriäinen - Apotomis inundana
 190. Neulaskirjokääriäinen - Cymolomia hartigiana
 191. Puolukkakirjokääriäinen - Argyroploce mygindiana
 192. Tunturikirjokääriäinen - Argyroploce aquilonana
 193. Kalkkikirjokääriäinen - Argyroploce noricana
 194. Punakirjokääriäinen - Argyroploce arbutella
  (Suom. nimi?) - Pristerognatha penthinana (2010 uusi)
 195. Sysikirjokääriäinen - Pristerognatha fuligana
 196. Silmäkirjokääriäinen - Olethreutes arcuellus
 197. Kangaskirjokääriäinen - Olethreutes concretanus
 198. Pursukirjokääriäinen - Olethreutes ledianus
 199. Talvikkikirjokääriäinen - Olethreutes dalecarlianus
 200. Rusotalvikkikirjokääriäinen - Olethreutes roseomaculanus
 201. Ruskokirjokääriäinen - Celypha rufana
 202. Rusokirjokääriäinen - Celypha rosaceana
 203. Pihakirjokääriäinen - Celypha striana
 204. Piennarkirjokääriäinen - Celypha rurestrana
 205. Ketokirjokääriäinen - Celypha cespitana
 206. Kortekirjokääriäinen - Loxoterma tiedemanniana
 207. Metsäkirjokääriäinen - Loxoterma lacunana
 208. Angervokirjokääriäinen - Loxoterma siderana
 209. Juovakirjokääriäinen - Loxoterma rivulana
 210. (Suom. nimi?) - Loxoterma bipunctana
 211. Rytökirjokääriäinen - Phiaris umbrosana
 212. Sammalkirjokääriäinen - Phiaris dissolutana
 213. Taigakirjokääriäinen - Phiaris heinrichana
 214. Korpikirjokääriäinen - Phiaris obsoletana
 215. Kiiltokirjokääriäinen - Phiaris metallicana
 216. Isokirjokääriäinen - Phiaris schulziana
 217. Jänkäkirjokääriäinen - Phiaris septentrionana
 218. Rämekirjokääriäinen - Phiaris turfosana
 219. Oliivikirjokääriäinen - Phiaris micana
 220. Rantakirjokääriäinen - Phiaris palustrana
 221. Apilakirjokääriäinen - Capricornia boisduvaliana
 222. Kanervasirppikääriäinen - Ancylis unguicella
 223. Kangassirppikääriäinen - Ancylis uncella
 224. Valkosirppikääriäinen - Ancylis laetana
 225. Luhtasirppikääriäinen - Ancylis kenneli
 226. Rusosirppikääriäinen - Ancylis obtusana
 227. Suosirppikääriäinen - Ancylis comptana
 228. Leppäsirppikääriäinen - Ancylis upupana
 229. Pajusirppikääriäinen - Ancylis geminana
 230. Harmosirppikääriäinen - Ancylis subarcuana
 231. Raitasirppikääriäinen - Ancylis diminutana
 232. Tuomisirppikääriäinen - Ancylis selenana
 233. Paatsamasirppikääriäinen - Ancylis unculana
 234. Mustikkasirppikääriäinen - Ancylis myrtillana
 235. Juovasirppikääriäinen - Ancylis apicella
 236. Hietasirppikääriäinen - Ancylis paludana
 237. Rantasirppikääriäinen - Ancylis rhenana
 238. Virnasirppikääriäinen - Ancylis badiana
 239. Tarhasirppikääriäinen - Ancylis achatana
 240. Tammisirppikääriäinen - Ancylis mitterbacheriana
 241. Isosirppikääriäinen - Ancylis tineana
 242. Kuusamakääriäinen - Eucosmomorpha albersana
 243. Rusokääriäinen - Enarmonia formosana
 244. Kultapiiskukääriäinen - Eriopsela quadrana
 245. Keltakääriäinen - Thiodia citrana
 246. Ruusuruohokääriäinen - Rhopobota stagnana
 247. Mustikkakääriäinen - Rhopobota myrtillana
 248. Puolukkakääriäinen - Rhopobota ustomaculana
 249. Pihlajakääriäinen - Rhopobota naevana
 250. Lehtipuukääriäinen - Spilonota ocellana
 251. Lehtikuusikääriäinen - Spilonota laricana
 252. Haapakääriäinen - Gibberifera simplana
 253. Kolmiosoukkokääriäinen - Epinotia trigonella
 254. Suosoukkokääriäinen - Epinotia indecorana
 255. Leppäsoukkokääriäinen - Epinotia sordidana
 256. Vaihtelevasoukkokääriäinen - Epinotia solandriana
 257. Pilkkasoukkokääriäinen - Epinotia brunnichana
 258. Sysisoukkokääriäinen - Epinotia maculana
 259. Raitasoukkokääriäinen - Epinotia caprana
 260. Vaahterasoukkokääriäinen - Epinotia abbreviana
 261. Kirjosoukkokääriäinen - Epinotia subocellana
 262. Kermasoukkokääriäinen - Epinotia bilunana
 263. Täpläsoukkokääriäinen - Epinotia ramella
 264. Koivusoukkokääriäinen - Epinotia demarniana
 265. Norkkosoukkokääriäinen - Epinotia immundana
 266. Äkämäsoukkokääriäinen - Epinotia tetraquetrana
 267. Haapasoukkokääriäinen - Epinotia nisella
 268. Rusosoukkokääriäinen - Epinotia tenerana
 269. Sianpuolasoukkokääriäinen - Epinotia nemorivaga
 270. Kuusisoukkokääriäinen - Epinotia tedella
 271. Tuomisoukkokääriäinen - Epinotia signatana
 272. Runkosoukkokääriäinen - Epinotia granitana
 273. Petäjäsoukkokääriäinen - Epinotia rubiginosana
 274. Juovasoukkokääriäinen - Epinotia cruciana
 275. Lapinsoukkokääriäinen - Epinotia mercuriana
 276. Juolukkasoukkokääriäinen - Epinotia gimmerthaliana
 277. Kääpiösoukkokääriäinen - Epinotia nanana
 278. Talvisoukkokääriäinen - Epinotia crenana
 279. Vilkkusoukkokääriäinen - Epinotia pygmaeana
 280. Havusoukkokääriäinen - Zeiraphera griseana
 281. Pihtasoukkokääriäinen - Zeiraphera rufimitrana
 282. Ruostesoukkokääriäinen - Zeiraphera ratzeburgiana
 283. Harmosoukkokääriäinen - Zeiraphera isertana
 284. Hirvenjuuripeilikääriäinen - Pelochrista mollitana
 285. Kaunokkipeilikääriäinen - Pelochrista caecimaculana
 286. Hietapeilikääriäinen - Pelochrista huebneriana
 287. Marunapeilikääriäinen - Pelochrista infidana
 288. Kirjopeilikääriäinen - Eucosma cana
 289. Ahdepeilikääriäinen - Eucosma hohenwartiana
 290. Ketopeilikääriäinen - Eucosma fulvana
 291. Sikojuuripeilikääriäinen - Eucosma scorzonerana
 292. Ruskopeilikääriäinen - Eucosma obumbratana
 293. Salaattipeilikääriäinen - Eucosma conterminana
 294. Punakeltapeilikääriäinen - Eucosma flavispecula
 295. Piiskupeilikääriäinen - Eucosma aspidiscana
 296. Läätepeilikääriäinen - Eucosma saussureana
 297. Pikkupeilikääriäinen - Eucosma aemulana
 298. Suomenpeilikääriäinen - Eucosma suomiana
 299. Maitopeilikääriäinen - Eucosma lacteana
 300. Somerikkopeilikääriäinen - Eucosma guentheri
 301. Pujopeilikääriäinen - Eucosma metzneriana
 302. Messinkipeilikääriäinen - Eucosma messingiana
 303. Villakkopeilikääriäinen - Eucosma campoliliana
 304. Malipeilikääriäinen - Eucosma pupillana
 305. Rusorunkokääriäinen - Gypsonoma minutana
 306. Tarharunkokääriäinen - Gypsonoma dealbana
 307. Poppelirunkokääriäinen - Gypsonoma oppressana
 308. Pajurunkokääriäinen - Gypsonoma sociana
 309. Vyörunkokäärinen - Gypsonoma nitidulana
 310. Piennarlaikkukääriäinen - Epiblema sticticanum
 311. Niittylaikkukääriäinen - Epiblema scutulanum
 312. Ohdakelaikkukääriäinen - Epiblema cirsianum
 313. Kaarilaikkukääriäinen - Epiblema foenellum
 314. Harmaalaikkukääriäinen - Epiblema grandaevanum
 315. Kirppuruoholaikkukääriäinen - Epiblema cnicicolanum
 316. Hirvenjuurilaikkukääriäinen - Epiblema obscuranum
 317. Kärsämölaikkukääriäinen - Epiblema graphanum
 318. Tunturilaikkukääriäinen - Epiblema simplonianum
 319. Isolaikkukääriäinen - Epiblema similanum
 320. Posliinilaikkukääriäinen - Notocelia cynosbatella
 321. Töpölaikkukääriäinen - Notocelia tetragonana
 322. Kiilalaikkukääriäinen - Notocelia uddmanniana
 323. Rusolaikkukääriäinen - Notocelia incarnatana
 324. Oralaikkukääriäinen - Notocelia trimaculana
 325. Tarhalaikkukääriäinen - Notocelia rosaecolana
 326. Jymylaikkukääriäinen - Notocelia roborana
 327. Pikkuversokääriäinen - Coccyx posticana
 328. Isoversokääriäinen - Coccyx turionella
 329. Pihkakääriäinen - Retinia resinella
 330. Männynversokääriäinen - Rhyacionia buoliana
 331. Punaversokääriäinen - Rhyacionia pinicolana
 332. Ruskoversokääriäinen - Rhyacionia pinivorana
 333. Kevätversokääriäinen - Rhyacionia duplana
 334. Pohjankevätversokääriäinen - Rhyacionia logaea
 335. Kääpiöversokääriäinen - Rhyacionia piniana
 336. Hernekääriäinen - Cydia nigricana
 337. Keulankärkikiiltokääriäinen - Cydia oxytropidis
 338. Maitekiiltokääriäinen - Cydia succedana
 339. Mailaskiiltokääriäinen - Cydia medicaginis
 340. Orakkokiiltokääriäinen - Cydia microgrammana
 341. Katajakiiltokääriäinen - Cydia duplicana
 342. Runkokiiltokääriäinen - Cydia cognatana
 343. Latvakiiltokääriäinen - Cydia illutana
 344. Haapakiiltokääriäinen - Cydia corollana
 345. Havukiiltokääriäinen - Cydia coniferana
 346. Pihkakiiltokääriäinen - Cydia indivisa
 347. Mäntykiiltokääriäinen - Cydia cosmophorana
 348. Kuusenkäpykääriäinen - Cydia strobilella
 349. Ruskokiiltokääriäinen - Cydia pactolana
 350. Omenakääriäinen - Cydia pomonella
 351. Äkämäkiiltokääriäinen - Cydia servillana
 352. Jalavakiiltokääriäinen - Cydia leguminana
 353. Aarnikiiltokääriäinen - Cydia cornucopiae
 354. Tammikiiltokääriäinen - Cydia splendana
 355. Pyökkikiiltokääriäinen - Cydia fagiglandana
 356. Vaahterakiiltokääriäinen - Cydia inquinatana
 357. Kuismakiiltokääriäinen - Lathronympha strigana
 358. Pohjankiiltokääriäinen - Grapholita aureolana
 359. Paahdekiiltokääriäinen - Grapholita caecana
 360. Päivänkakkarakiiltokääriäinen - Grapholita compositella
 361. Humalakiiltokääriäinen - Grapholita discretana
 362. Kuukiiltokääriäinen - Grapholita lunulana
 363. Virnakiiltokääriäinen - Grapholita orobana
 364. Vappukiiltokääriäinen - Grapholita jungiella
 365. Luumukiiltokääriäinen - Grapholita funebrana
 366. Ruusukiiltokääriäinen - Grapholita tenebrosana
 367. Orapihlajakiiltokääriäinen - Grapholita janthinana
 368. Tarhakiiltokääriäinen - Grapholita lobarzewskii
 369. Paistelatvakääriäinen - Pammene splendidulana
 370. Tammilatvakääriäinen - Pammene argyrana
 371. Lehtolatvakääriäinen - Pammene ignorata
 372. Haapalatvakääriäinen - Pammene insulana
 373. Saarnilatvakääriäinen - Pammene suspectana
 374. Äkämälatvakääriäinen - Pammene albuginana
 375. Vaivaislatvakääriäinen - Pammene clanculana
 376. Terholatvakääriäinen - Pammene fasciana
 377. Suolatvakääriäinen - Pammene luedersiana
 378. Koivulatvakääriäinen - Pammene obscurana
 379. Punelatvakääriäinen - Pammene rhediella
 380. Pajulatvakääriäinen - Pammene populana
 381. Vuorivaahteralatvakääriäinen - Pammene regiana
 382. Sysilatvakääriäinen - Pammene germmana
 383. Pikkulatvakääriäinen - Pammene ochsenheimeriana
 384. Kultalatvakääriäinen - Pammene aurana
 385. Putkilatvakääriäinen - Pammene gallicana
 386. Sinelatvakääriäinen - Pammene luculentana
 387. Koivunatsakääriäinen - Strophedra nitidana
 388. Kiiltokenttäkääriäinen - Dichrorampha plumbana
 389. Pietaryrttikenttäkääriäinen - Dichrorampha sedatana
 390. Piennarkenttäkääriäinen - Dichrorampha aeratana
 391. Päivänkakkarakenttäkääriäinen - Dichrorampha consortana
 392. Paahdekenttäkääriäinen - Dichrorampha cinerascens
 393. Sirppikenttäkääriäinen - Dichrorampha acuminatana
 394. Ojakärsämökenttäkääriäinen - Dichrorampha sylvicolana
 395. Pujokenttäkääriäinen - Dichrorampha simpliciana
 396. Hietikkokenttäkääriäinen - Dichrorampha heegerana
 397. Taitekenttäkääriäinen - Dichrorampha senectana
 398. Rusokenttäkääriäinen - Dichrorampha vancouverana
 399. Isokenttäkääriäinen - Dichrorampha flavidorsana
 400. Ahokenttäkääriäinen - Dichrorampha alpinana
 401. Täpläkenttäkääriäinen - Dichrorampha petiverella
 402. Elokenttäkääriäinen - Dichrorampha plumbagana
 403. Viherkenttäkääriäinen - Dichrorampha obscuratana
 404. Pikkukenttäkääriäinen - Dichrorampha agilana

Sivun alkuun


Lähteet

Linkit

Kirjallisuus
 • [SULP] Parkkinen S, Jalava J, Kaaro J, Varis V. 1996. Suomen luonto, Perhoset. WSOY-yhtymä Weilin+Göös Oy. ISBN 951-35-6354-7

Sivun alkuun